Cycling talented academy Poland

DOMINSPORT

#ProjektParyż #RoadToParis #ProjektLosAngeles #RoadToLosAngeles

Cycling Talent Academy ma być miejscem rozwoju sportowego, marketingowego oraz osobistego.

Oprócz podnoszenie poziomu sportowego nasi zawodnicy będą uczestniczyli w obowiązkowych lekcjach dwóch języków obcych: angielskiego i hiszpańskiego.
Zawodnicy naszej grupy będą również uczyć się jak prowadzić Social Media, budować wizerunek, udzielać wywiadów i radzić sobie ze stresem przed kamerami w tym pomogą im spotkania z dziennikarzami sportowymi.

Projekt zrzesza najzdolniejszych młodych zawodników startujących w kolarstwie górskim oraz przełajowym.

Projekt ma stworzyć najlepsze warunki szkoleniowe dla najzdolniejszych młodych zawodników na ich drodze do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024 czy Los Angeles 2028.

 

Cycling Talent Academy is a place for a development in a broad sense, such as sport class, marketing and personal growth as well.

Athletes, beside a constant building up their sport level, will also learn how to manage a modern cyclist career by extending other important skills like languages (they’ll have a lessons in both English and Spanish), image building, running a social media, giving an interviews and coping with stress in front of cameras. A workshop meetings with sport journalists will help them on that.

A general purpose of this project is to bring the most talented young MTB and cross-country riders together.

In general, CTA is to create an optimal environment and provide the best training conditions for the most talented young riders on their way to the Olympic Games in Paris 2024 or Los Angeles 2028.

 

Pisali o nas:

Galeria